V Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej

V Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej

Zapraszamy do udziału w piątej edycji konferencji „Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej”, która odbędzie się w dniu 20 października 2011 w Warszawie.

W marcu bieżącego roku na „VII szczycie gospodarczym polsko-hiszpańskim” w Madrycie, forum to uznane zostało za najważniejsze wydarzenie gospodarcze w relacjach polsko-hiszpańskich przez przedstawicieli Rządów Polski i Hiszpanii.

Forum to wydarzenie, które poruszając zagadnienia odnawialnych źródeł energii wpisuje się w kalendarz najważniejszych imprez organizowanych w polskim sektorze energetycznym. Hiszpania jako lider w zakresie inwestycji i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii stanowi dla rynku polskiego doskonały wzór. Doświadczenia przedsiębiorstw hiszpańskich w ich funkcjonowaniu czy współpracy z regionami stanowią cenną wiedzę i przykład dla regionów polskich i polskiego rynku OZE.

Celem konferencji jest merytoryczna i konkretna dyskusja na temat rozwoju polskiej i hiszpańskiej energetyki ze źródeł odnawialnych, przedstawienie aktywnych postaw regionów proinwestycyjnych oraz korzyści płynących dla regionu z inwestycji w energię odnawialną. Chcemy, aby Forum było miejscem wymiany doświadczeń a nade wszystko, aby w naturalny sposób kontaktowało ze sobą przedsiębiorstwa oraz regiony hiszpańskie i polskie.

TEMATY FORUM
a) wykorzystanie i kierunki rozwoju energii wiatrowej w Polsce i Hiszpanii
b) wykorzystanie biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepła
c) wykorzystanie technologii gazowych
d) agroenergetyka szansą dla rolnictwa
e) rola sieci przesyłowych w rozwoju energii odnawialnej w Polsce
f) energia odnawialna a rola regionów w nowych inwestycjach. Przygotowanie regionów do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Przykłady hiszpańskie.

TEZY FORUM

W realiach współczesnego świata racjonalne korzystanie z zasobów energii odnawialnej jest elementem polityki zrównoważonego rozwoju każdego z państw. Każde rozważanie problemów zaopatrzenia Polski w energię ma w tle konieczność zmierzenia się z dwoma wyzwaniami:
1) kurczących się zasobów surowców kopalnych,
2) ochrony środowiska naturalnego.

PROGRAM FORUM

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników. Kawa powitalna
10:00 – 10:30 Powitanie i przedstawienie celów Konferencji

Energia odnawialna w Polsce i Hiszpanii

10:30 – 11:00 „Polityka Rządu RP w zakresie OZE” – Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki RP
11:00 – 11:30 „Kierunki działań w zakresie OZE w Hiszpanii” – Przedstawiciel APPA
11:30 – 11:50 „Kluczowe zagadnienia w rozwoju OZE w Polsce” – Przedstawiciel SEO
11:50 – 12:05 Dyskusja
12:05 – 12:20 Przerwa kawowa

Kierunki rozwoju technologii OZE

12:20 – 12:40 „Mikrobiogazownie rolnicze w warunkach polskich” – Przedstawiciel eGIE
12:40 – 13:00 „Rozwój małych elektrowni wodnych w Polsce” – Towarzystwo Małych Elektrowni Wodnych
13:00 – 13:20 „Rola sieci dystrybucyjnych w rozwoju OZE” – Przedstawiciel PGE Dystrybucja SA
13:20 – 13:40 „Hiszpańskie rozwiązania w zakresie sieci przesyłowych w OZE” – RED Eléctrica
13:40 – 14:00 „Doświadczenia hiszpańskie na rynku polskim” – Przedstawiciel Iberdrola Engineering & Construction
14:00 – 14:20 „Co z energią słoneczną w Polsce?” – Przedstawiciel producenta
14:20 – 14:40 „Energia wiatrowa na M. Bałtyckim” – Przedstawiciel PGE Energia Odnawialna SA

Rola regionów w rozwoju OZE

14:40 – 15:00 „OZE w województwie podkarpackim” – Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
15:00 – 15:20 Regiony hiszpańskie – Przedstawiciel Regionu Galicji (Hiszpania)
15:20 – 15:40 Dyskusja
Ok.15:40 Koktajl

Szczegółowe informacje

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PRZYSZŁOŚCIĄ NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PRZYSZŁOŚCIĄ NOWOCZESNEJ GOSPODARKI
(DRUGA EDYCJA)
Konferencja Międzynarodowa

22-23 września  2011 r., Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa

Szanowni Państwo,
Konferencja „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Nowoczesnej Gospodarki” to niepowtarzalne spotkanie sektora energii odnawialnej w Polsce.
Już po raz drugi chcemy stworzyć Państwu możliwość przekonania się o tym jak ważną rolę odgrywają odnawialne źródła energii w naszej niedalekiej przyszłości. W tym roku skupimy się przede wszystkim na następujących blokach tematycznych: energetyka słoneczna, biopaliwa, biomasa, biogaz, energetyka wiatrowa. Podobnie jak w poprzedniej edycji zadbaliśmy o uznane autorytety w swoich dziedzinach. Jesteśmy przekonani, że eksperci jak zwykle będą otwarci na dyskusję i chętni do dzielenia się swoją wiedzą.

Ewelina Walczuk

Dyrektor ds. Konferencji
Most Wanted! Conferences Sp. z o.o.

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:

 • Odnawialne Źródła Energii i ich przyszłość w Polsce
 • Wystarczalność światowych źródeł energii pierwotnej
 • Regulacje ustawy o OZE
 • Bankowe instrumenty finansowe
 • Fotowoltaika w Polsce – co możemy zyskać?
 • Bariery rozwoju fotowoltaiki w Polsce
 • Stan i perspektywy rozwoju energetyki słonecznej
 • Ogrzewanie i klimatyzowanie pomieszczenia
 • Przyszłość biopaliw w Polsce
 • Paliwa bioetanolowe do silników spalinowych
 • Ekologiczna inicjatywa zasilania autobusów miejskich paliwem biogazowym w strefie gdyńskiej
 • Biogazownie – polityka energetyczna Polski  a akceptacja społeczna tego typu inwestycji
 • Budowa biogazowni krok po kroku
 • Program wsparcia dla mikroelektrowni i mikrogazowni
 • Prawo a odnawialne źródła energii
 • Dziś i jutro systemu wsparcia dla OZE
 • Obrót giełdowy prawami majątkowymi
 • Rynki europejskie w 2010 roku i prognozy na rok 2011
 • Integracja energetyczna w systemie energetycznym Polski
 • Sekrety sukcesu odnawialnych źródeł energii w Niemczech: jak rozpropagować energię odnawialną?
 • Energia wiatrowa i sieci energetyczne w Niemczech
 • Rozwój polskiego rynku energetyki wiatrowej
 • Dlaczego budowa elektrowni wiatrowych natrafia na opór i jak można go niwelować
 • Realizacja inwestycji parku wiatrowego offshore – nowe uregulowania prawne

ZAPROSZENI PRELEGENCI:

 • Prof. Marek Bartosik, Wiceprezes, Akademia Inżynierska w Polsce
 • Dr inż. Krzysztof Biernat , Koordynator Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów
 • Prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek, Przewodniczący Rady Naukowej, Przemysłowy Instytut  Motoryzacji (PIMOT)
 • Prof. dr hab. Dorota Chwieduk, Instytut Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska*
 • Magdalena Dzięgielewska, analityk ds. energii i środowiska, Core Sp. z o.o.
 • Dr inż. Wojciech Gis, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Instytut Transportu Samochodowego
 • Dr inż. Wiesław Górski, Instytut Nafty i Gazu
 • Grażyna Kasprzak, Ekspert ds. Inżynierii Środowiska, Departament Projektów Ekologicznych, Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Krzysztof Kawczyński, Prezes Zarządu, Mazurek Sp. z o.o. w Olsztynie
 • Izabela Kielichowska, Renewable Energy Policy Eastern Europe, GE Energy
 • Karol Lasocki, Radca Prawny, Chadbourne & Parke
 • Jerzy Majewski, Zastępcą Dyrektora Rejestru Świadectw Pochodzenia, Towarowa Giełda Energii S.A.
 • Robert Mikulski, Partner Zarządzający, Kancelaria Prawna Stopczyk&Mikulski
 • Dr Zdzisław Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych, Urząd Regulacji Energetyki
 • Dr inż.  Stanisław Pietruszko, Prezes, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Politechnika Warszawska
 • Włodzimierz Pomierny, Ekspert ds. odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, Mazowiecka Agencja Energetyczna
 • Dr István Sárközy, Referent ds. Międzynarodowych, Biuro Komisarza Parlamentarnego ds. Przyszłych Pokoleń, Węgry
 • Kai Schlegelmilsch, Wiceprezes Green Budget Europe, główny doradca ds. zielonej reformy fiskalnej w Ministerstwie Środowiska,
 • Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego, Niemcy
 • Janusz Starościk, członek Pool of Experts OSEC (Szwajcaria), Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych
 • Adam Stępień, Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw
 • Mariusz Wawer, Wiceprezes ds. Rozwoju Biznesu, Glaubicz Garwolińska Consultants
 • Robin Welling, Prezes Europejskiej Federacji Przemysłu Solarnego (The European Solar Thermal Industry Federation – ESTIF), Belgia

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie rganizatora www.mostwanted.pl/oze2
Oraz bezpośrednio u:
Katarzyny Balcer
Most Wanted! Conferences Sp. z o.o.
ul. Rogalińska 1/48, 01-206 Warszawa
Tel.: 22 825 00 88 wew. 122, Fax: 22 825 00 88 wew. 121
e-mail: kbalcer@mostwanted.pl

Targi Ochrony Środowiska 2011

Targi Ochrony Środowiska 2011
21- 23 września

EcoForum EXPO

Najnowocześniejsze technologie, nowatorskie rozwiązania, platforma wymiany wiedzy i doświadczeń – to określenia po krótce charakteryzujące Targi Ochrony Środowiska EcoForum EXPO, które odbędą się w dniach od 21 do 23 września 2011 roku w Centrum Targowo – Wystawienniczym Targów Lublin S.A.

EcoForum EXPO to czas, kiedy w jednym miejscu spotkać się mogą specjaliści zajmujący się badaniami i wdrażaniem nowych rozwiązań w tak niezwykle ważnym obszarze, jakim jest ochrona środowiska.

EcoForum EXPO to również miejsce, gdzie wszyscy zainteresowani tematem mogą dyskutować, wymieniać doświadczenia, dzielić się wiedzą i poznawać to wszystko co związane jest aktualnie z ekologią.

Szeroka tematyka, obejmować będzie między innymi następujące obszary:

 

 • 1.gospodarka wodno-ściekowa,
 • 2.odnawialne źródła energii: biopaliwa, biogaz, energia wiatrowa, wodna i słoneczna, wody geotermalne,
 • 3.rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 • 4.budownictwo energooszczędne,
 • 5.gospodarka odpadami, recykling,
 • 6.systemy ograniczania hałasu, zwalczania hałasów i wibracji w środowisku,
 • 7.ekrany akustyczne, materiały dźwiękochłonne,
 • 8.ekologiczne pojazdy,
 • 9.ochrona przed powodzią,
 • 10.doradztwo oraz instytucje ochrony środowiska,
 • 11.informatyka w ochronie środowiska,
 • 12.edukacja ekologiczna,
 • 13.wydawnictwa specjalistyczne,
 • 14.technologie przyjazne dla klimatu (czyste technologie),
 • 15.inwestycje komunalne w zakresie ochrony środowiska,
 • 16.budowa wodociągów i kanalizacji,
 • 17.budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków,
 • 18.budowa i rozbudowa składowisk i zakładów utylizacji.

Atrakcyjność i aktualność tematyki w połączeniu z niekwestionowaną siłą dotarcia Wystawców ze swoją ofertą, na jaką pozwoli obecność na Targach Ochrony Środowiska EcoForum EXPO zapewni wszystkim Zwiedzającym, zarówno specjalistom, jak i Klientom ostatecznym wielu wartościowych i niezapomnianych doświadczeń.

Targom towarzyszyć będą liczne konferencje tematyczne, prezentacje i pokazy. Każdy wystawca otrzyma bezpłatnie zaproszenia dla swoich partnerów, klientów oraz kontrahentów.

Targi Lublin – miejsce dobrych kontaktów

 

FORUM TECHNOLOGII W ENERGETYCE – Spalanie Biomasy

Szanowni Państwo,

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy wyjątkowe wydarzenie konferencyjno-targowe FORUM TECHNOLOGII W ENERGETYCE – Spalanie Biomasy, które odbędzie się 27-28 października 2011 roku w Bełchatowie.

Na chwilę obecną energia ze spalania biomasy stanowi dużą część energii wytwarzanej z OZE – jest to trzecie co do wielkości naturalne źródło energii na świecie. Według niektórych specjalistów spalanie i współspalanie biomasy jest ogromną szansą na realizację celu założonego przez Unię Europejską – do 2020 roku udział energii ze źródeł odnawialnych powinien osiągnąć co najmniej 15%. Niewątpliwie projekty oparte na technologii spalania/współspalania biomasy już w tej chwili wzbudzają duże zainteresowanie, ponieważ inwestorzy widzą potencjał w tej technologii.

Chcąc podejść do tematu biomasy holistycznie zapraszamy Państwa na Forum Technologii w Energetyce – Spalanie Biomasy, gdzie w jednym miejscu i czasie omówione zostaną najbardziej nurtujące problemy i zagadnienia z tego zakresu.

Forum będzie ogólnopolskim spotkaniem branży, wydarzeniem konferencyjno – targowym, które zgromadzi wybitnych specjalistów branży energetycznej, a w szczególności sektora BIOMASY. Podczas dwóch dni Forum, będą Państwo mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusjach specjalistów na temat produkcji, dystrybucji i logistyki biomasy, eksploatacji, konserwacji i przerabiania kotłów do spalania i współspalania biomasy.

W trakcie wykładów i paneli dyskusyjnych poruszone zostaną tematy dotyczące mechanizmów finansowych, inwestycji w technologie biomasowe, ubezpieczenia, a także procedur przetargowych na dostawę i zakup tego biopaliwa.

Prelekcje przygotują dla Państwa przedstawiciele czołowych firm energetycznych, jak również dostawców biomasy, instalacji, urządzeń, rozwiązań, którzy zaprezentują swoje doświadczenia z rynku polskiego i zagranicznego oraz przedstawiciele najważniejszych urzędów, instytutów, instytucji kontrolujących, jak również profesorowie najlepszych uczelni w Polsce.

Nie zabraknie dyskusji, spotkań, rozmów w trakcie konferencji oraz w kuluarach, pytań i odpowiedzi dotyczących najważniejszych problemów nurtujących branżę.

Forum towarzyszyć będzie wieczorny bankiet, który będzie doskonałą okazją do zawarcia nowych kontaktów biznesowych oraz rozmów branżowych, jak również do miłego spędzenia czasu.

Drugiego dnia zapraszamy uczestników w imieniu Gospodarza Forum – firmy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – do zwiedzania Elektrowni w Bełchatowie.

Program oraz szczegóły Forum znajdą Państwo TUTAJ.

Kontakt z organizatorem:

SC Consulting
Al. Jerozolimskie 27/306
00-508 Warszawa

Tel. +48 22 740 67 80
Kom. +48 508 921 590
Faks. +48 22 672 95 89
Email: milena.sowinska@scc.com.pl

Energa Kogeneracja rozpoczyna budowę bloku biomasowego

Na 28 czerwca br. zaplanowano wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego bloku energetycznego 20 MW, opalanego biomasą w Energa Kogeneracja w Elblągu. Generalnym wykonawcą jest Mostostal Warszawa. Ukończenie budowy zaplanowano na grudzień 2012 roku.

Źródło: WNP

Marzec 2017
P W Ś C P S N
« wrz    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031